Үйлчилгээний үнэ бүсчлэлээс хамааран автоматаар бодогдох бөгөөд та авахуулах эсвэл хүргүүлэх газраа доорхи бүсчлэлийн зургаас харж сонголтоо хийнэ үү.

I БҮС:

Төв бүс буюу их тойруугийн зам дагуух газрууд хамаарна. Үүнд:

  • Хойд чиглэлд: 32-ын тойрог
  • Зүүн чиглэлд: Чулуун овоо
  • Баруун чиглэлд: 'Драгон' төв зэрэг багтана.
Мөн Зайсан, Яармаг зэрэг бүсүүд хамаарна.

II БҮС:

Их тойруугаас гадагш, тухайлбал:

  • Хойд чиглэлд: 32-ын тойргоос долоон буудлын зам дагуу хэсэг;
  • Баруун чиглэлд: Содон хороолол;
  • Зүүн чиглэлд: Ботаникаас зам дагуу Налайх хүртэл;
  • Урд чиглэлд: Спортын шинэ ордноос баруун тийш буюу хуучин нисэх ('Буянт-Ухаа') зэрэг хэсэг газрууд тус тус хамаарна.

II бүсээс гадуурх болон энд заагаагүй газар үйлчилгээг бид нэмэлт төлбөртэйгээр үзүүлэх эрхтэй.